środa, 10 grudnia 2014

11 grudnia 2014 - Czwartek

CZYTANIA

(Iz 41,13-20)

Ja, Pan, twój Bóg, ująłem cię za prawicę mówiąc ci: Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą. Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam - wyrocznia Pana - odkupicielem twoim - Święty Izraela. Oto Ja przemieniam cię w młockarskie sanie, nowe, o podwójnym rzędzie zębów: ty zmłócisz i wykruszysz góry, zmienisz pagórki w drobną sieczkę; ty je przewiejesz, a wicher je porwie i trąba powietrzna rozmiecie. Ty natomiast rozradujesz się w Panu, chlubić się będziesz w Świętym Izraela. Nędzni i biedni szukają wody, i nie ma! Ich język wysechł już z pragnienia. Ja, Pan, wysłucham ich, nie opuszczę ich Ja, Bóg Izraela. Każę wytrysnąć strumieniom na nagich wzgórzach i źródłom wód pośrodku nizin. Zamienię pustyanię na pojezierze, a wyschniętą ziemię na wodotryski. Na pustyni zasadzę cedry, akacje, mirty i oliwki; rozkrzewię na pustkowiu cyprysy, wiązy i bukszpan obok siebie. Ażeby widzieli i poznali, rozważyli i pojęli wszyscy, że ręka Pańska to uczyniła, że Święty Izraela tego dokonał.

(Ps 145,1.9-13)

REFREN: Pan jest łagodny i bardzo łaskawy

Będę Ciebie wielbił, Boże mój i Królu,

i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.

Pan jest dobry dla wszystkich,

a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła

i niech Cię błogosławią Twoi święci.

Niech mówią o chwale Twojego królestwa

i niech głoszą Twoją potęgę.

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę

i wspaniałość chwały Twojego królestwa.

Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,

przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

(Iz 45,8)

Niebiosa, spuśćcie sprawiedliwego jak rosę, niech jak deszcz spłynie z obłoków, niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela.

(Mt 11,11-15)

Jezus powiedział do tłumów: Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha!

ROZWAŻANIE

"Kto ma uszy, niechaj słucha"

Ile razy podporządkowuję moje dzieci własnym zaplątanym emocjom? Jak często wydaje mi się, że to ja wiem najlepiej? Najczęściej z powodu niezrozumiałych dla mnie samej uczuć.

Myślę o tym, jaką drogę przeszłam dzięki macierzyństwu. Przez złość na dzieci, nie rzadko nieukrywaną, a na pewno wypieraną, nad którą potem pracowałam na warsztatach. Przez olśniewające rozmowy i książki o akceptowaniu uczuć dzieci, które pozwalały mi czasem dostrzec światełko w tunelu. Przez odkrycie, że "Owocem Ducha jest: [...] cierpliwość, [...] łagodność, opanowanie" (Gal 4, 22-23) i pytanie: dlaczego ja nie mam? Aż wreszcie po miesiącach wołania, zdziwione spojrzenie wstecz, że rzeczywiście Duch działa, że coś się zmienia we mnie. Nawet w mojej słabości i pokraczności pojawia się pokój.

Nie wiem, czy jest dużo lepiej, ale widzę, że jest przede mną droga, a Pan mnie po niej prowadzi. Ile jeszcze zrozumiem dzięki tej najważniejszej przygodzie i misji, moim dzieciom?

Dziękuję Ci, Boże, że dajesz mi uszy, które choć czasem otwierają się na Twój głos. Dziękuję, że codziennie przychodzisz mi z pomocą.

Ewa

(Żona Marka, mama Szczepka i Ani. Niegdyś mocno związana z warszawską Wodą Życia, zakosztowała również duchowości Chemin Neuf, dziś w Kościele Domowym. Razem z rodziną powróciła w pobliże Warszawy po ponad dwóch latach na wsi podlaskiej. Romanistka)