niedziela, 11 grudnia 2016

12 grudnia 2016 - PoniedziałekCZYTANIA

(Lb 24,2-7.15-17a)
Gdy Balaam podniósł oczy i zobaczył Izraela rozłożonego obozem według swoich pokoleń, ogarnął go Duch Boży i zaczął głosić swoje pouczenie, mówiąc: Wyrocznia Balaama, syna Beora; wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy; wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, który ogląda widzenie Wszechmocnego, który pada, a oczy mu się otwierają. Jakubie, jakże piękne są twoje namioty, mieszkania twoje, Izraelu! Jak szerokie doliny potoków, jak ogrody nad brzegiem strumieni lub jak aloes, który Pan sadził, i jak cedry nad wodami. Płynie woda z jego wiader, a zasiew jego ma wilgoć obfitą; król jego wiele mocniejszy niż Agag, królestwo jego w górę wyniesione. I wygłosił swoje pouczenie, mówiąc: Wyrocznia Balaama, syna Beora; wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy; wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, który ogląda widzenie Wszechmocnego, a w wiedzy Najwyższego ma udział, który pada, a oczy mu się otwierają. Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska: wschodzi Gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło.

(Ps 25,4-9)
REFREN: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu,
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
pokornych uczy dróg swoich.

(Ps 85,8)
Okaż nam, Panie, łaskę swoją, i daj nam swoje zbawienie.

(Mt 21,23-27)
Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział: Ja też zadam wam jedno pytanie; jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą: Jeśli powiemy: z nieba, to nam zarzuci: Dlaczego więc nie uwierzyliście mu? A jeśli powiemy: od ludzi - boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: Nie wiemy. On również im odpowiedział: Więc i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię.


ROZWAŻANIE

Niech nas ogarnie łaska, Panie, Twa
Duch Twój Święty, niech dotknie nas!

Niech będzie nam dane to, co przydarzyło się Balaamowi! Niech będzie nam dany wzrok przenikliwy, abyśmy oglądali widzenie Wszechmocnego i słyszeli słowo Boże!

Próbuję żyć wiarą w Jezusa Chrystusa, w Jego zmartwychwstanie, w Jego żywą Obecność pośród nas. Często jednak doświadczam ciemności mojego serca, duszy i rozumu. Stawiam kolejne kroki na swojej drodze po omacku. Potrzebuję światła, które przeniknie moja rzeczywistość i pozwoli mi się zorientować w drodze.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń.

Słowa psalmu wyrażają moją głęboką potrzebę szukania światła, za którym mogłabym podążyć. Światło daje mi poczucie bezpieczeństwa. Nie chcę trwać w strachu.

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
pokornych uczy dróg swoich.

Czas trudności życiowych pozwolił mi odkryć, że Bóg ma moc rozświetlić ciemność mojego życia. Nauczyłam się, że Jego światło jest mi dawane ilekroć z ufnością oddam Mu moje życie, by działał wedle Swojej woli.

Czasem marzę o ogrodzie Eden, gdzie Adam i Ewa przechadzając się nago pomiędzy drzewami nie wiedzieli, że są nadzy?! Niesamowite. Nie potrzebowali wiedzieć. Ja, człowiek czasów
w postrajskich muszę ciagle szukać, pytać, walczyć o wiarę i ufność idąc w mroku.


Marta


(c) Mamy Adwent

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz