piątek, 15 grudnia 2017

15 grudnia 2017 - Piątek


CZYTANIA

(Iz 48,17-19)
Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Święty Izraela: Jam jest Pan, twój Bóg, pouczający cię o tym, co pożyteczne, kierujący tobą na drodze, którą kroczysz. O, gdybyś zważał na me przykazania, stałby się twój pokój jak rzeka, a sprawiedliwość twoja jak morskie fale. Twoje potomstwo byłoby jak piasek, i jak jego ziarnka twoje latorośle. Nigdy by nie usunięto ani wymazano twego imienia sprzed mego oblicza!

(Ps 1,1-4.6)
REFREN: Dasz światło życia idącym za Tobą

Błogosławiony człowiek,
który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie zasiada w gronie szyderców.
Lecz w prawie Pańskim upodobał sobie
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
które wydaje owoc w swoim czasie.
Liście jego nie więdną,
a wszystko, co czyni jest udane.

Co innego grzesznicy:
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych,
a droga występnych zaginie.

Przyjdzie Pan, Książę pokoju, wyjdźcie Mu na spotkanie.

(Mt 11,16-19)
Jezus powiedział do tłumów: Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili. Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: Zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije. a oni mówią: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny.


ROZWAŻANIE

Kiedyś pewien człowiek modlił się nade mną. W trakcie modlitwy otrzymał taki obraz: Jezus i ja spacerujemy razem brzegiem morza, Jezus trzyma mnie jak dziecko za rękę i wyjaśnia mi jakieś sprawy...

Jam jest Pan, twój Bóg, pouczający cię o tym, co pożyteczne, kierujący tobą na drodze, którą kroczysz.

Wiele razy kręcę się w kółko. Rozmyślam, czym mam się zająć, w co włożyć energię i czas, których zasoby są tak ograniczone. Niepokoję się podejmując próby jasnowidzenia przyszłości. Boję się cokolwiek stracić. I kiedy umęczona ta cała kalkulacja przychodzę do Jezusa słyszę Jego słowa: "Przychodź do Mnie. Nie szukaj w sobie. Ja Jestem źródłem wszelkich odpowiedzi."

Całkiem niedawno jedna z moich córeczek zapytała mnie, co to znaczy kochać Boga. Odpowiedziałam jej powtarzając za Ewangelią św. Jana: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moja naukę. A dziś Bóg wyjawia przede mną wielka obietnicę, która pociąga za sobą przestrzeganie Bożych przykazań: "twój pokój jak rzeka", "sprawiedliwość twoja jak morskie fale", "twoje potomstwo jak piasek". I jeszcze obietnica, która najbardziej dziś poruszyła moje serce: Nigdy by nie usunięto ani wymazano twego imienia sprzed mego oblicza.

Marta

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz